Oupon hallituksen kokous 26.03.2014

OUPO ry:n hallitus kokoustaa 26.03.2014 klo 16 Raatin uimahallin kahviossa. Hallituksen kokoukset ovat jäsenistölle avoimia, joten tervetuloa mukaan, jos on vaikka jotain mielenpäällä, tai muuten vain haluttaa jutella Oulun pyöräilystä.

Asialista tarkentuu, käsiteltävänä mm. logokisa ja pyörälyreittien RT-korttien kommentointi.

Pyöräily vahinkotilastoissa

Julkaisun kansi.

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan tutkijalautakuntien vuosiraportti vuoden 2012 kuolemaan johtaneista tieliikennetapaturmista lienee kiinnostavaa luettavaa pyöräilijöillekin.

Pyöräilijöitä menehtyi vuonna 2012 19, kaikki päivänvalossa. Heistä kukaan ei kuollut Oulussa tai edes Pohjois-Pohjanmaalla. Jokilaaksojen alueella kuoli yksi.

80% kuolemista tapahtui alueella, jossa nopeusrajoitus oli 50km/h tai korkeampi, 63% taajama-alueella. Kuusi 19:stä pyöräilijästä kuoli vaikka käyttikin kypärää. ”Kypärää käyttämällä heistä [muista 13:sta pyöräilijästä] neljä olisi eri todennäköisyyksillä voinut pelastua” [sic]. Vaarallisimmissa, korkean tilannenopeuden tapaturmissa, kypärän antama suoja on siis nähtävästi kohtuullisen vähäinen.

Kaikissa kevyenliikenteen tapaturmissa toinen osapuoli oli auto. Välillä julkisessa keskustelussa esille nostettavaa pelkokuvaa, pyöräilijän ja jalankulkijan välisestä tapaturmasta aiheutuneita uhreja, ei siis ollut yhtäkään.

Neljässä tapauksessa pyöräilijä oli omalla toiminnallaan, kokonaan ilman toista osapuolta, aiheuttanut  tapaturman (jalankulkijoilla ei vastaavia tapauksia ollut). Hiukan saivarrellen tästä voidaan vetää johtopäätös pyöräilijöiden olevan suurempi vaara itselleen, kuin millekään muulle liikenteelle.

Lähde.

Tutkimus kehottaa

Artikkelit:

13-vuotias tyttö kuoli jäätyään auton alle suojatiellä
Pyöräilijä kuoli jäätyään auton alle suojatiellä Hyvinkäällä
Rattijuopon alle jäänyt tyttö kuoli
Pyöräilijä kuoli Kuusaalla — risteyksessä kuolonkolari aiemminkin
Pyöräilijä kuoli onnettomuudessa Hyvinkäällä
Pyöräilijä kuoli junan alle Turussa
Pyöräilijä kuoli kolarissa Pieksämäellä

Hylätyt pyörät taloyhtiöissä -ohjeistus

Pyöräilyn etujärjestöt ovat yhdessä laatineet ohjeet, jotta taloyhtiön varastoon hylättyjen pyörien kanssa toimiminen olisi mahdollisimman helppoa, selkeää, oikeudenmukaista ja ongelmatonta. Ohjeistusta voi noudattaa kokonaisuutena tai soveltuvin osin. Myös OUPO ry suosittelee ohjeiden seuraamista taloyhtiön tiloihin jääneitä polkupyöriä siivotessa.

Seuraamalla keskeisiä kohtia (2# selkeä tiedotus, 3# pyörien merkitseminen, 4# riittävä reagointiaika asukkaille ja 7# maalaisjärkitarkastus) vältytään hävittämästä vahingossa sellaisia pyöriä, joilla on omistaja. Muilla kohdilla voidaan varmistaa taloyhtiön hallituksen juridinen asema mahdollisten epäselvien tilanteiden varalta.

1# Taloyhtiön hallitus päättää piha-alueen ja pyörävaraston siivoamisesta

Päätöksessä hyväksytään myös toimintatapa, jolla siivous suoritetaan. Tämän ohjeistuksen voi liittää pöytäkirjaan. Aiheesta voidaan alustavasti kertoa jo yhtiökokouksen yhteydessä, tarkkaa ajankohtaa ei silloin tarvitse ilmoittaa. Pyöräsiivous kannattaa toteuttaa säännöllisesti vuoden tai kahden välein.

2# Tiedotetaan siivouksesta asukkaille ja osakkeenomistajille

Tiedotteeseen laitetaan mahdollisimman selkeä toimintaohje ja yksiselitteinen määräpäivä. Toimintaohje kannattaa kirjoittaa myös ruotsiksi ja englanniksi ja mahdollisesti muillakin kielillä, mikäli on epäilystä, että taloyhtiössä asuu huonosti suomea taitavia asukkaita.

Jotta ilmoitus tavoittaa kaikki asukkaat, tulee siivoustiedotteita lähettää vähintään kaksi kertaa. Suositeltavaa on myös kiinnittää siivousilmoitus taloyhtiön porraskäytävien ilmoitustauluille. Asukkaiden lisäksi siivouksesta on tiedotettava myös niitä osakkeenomistajia, jotka eivät asu talossa. Sähköpostitse tai tekstiviesteillä voidaan tehokkaasti tavoittaa muualla olevat asukkaat tai osakkaat.

3# Merkitään kaikki polkupyörät (ja muut tavarat)

poistatama

Merkitään kaikki taloyhtiön tiloista ja pihalta löytyvät pyörät värikkäällä lapulla, jossa lukee i) merkinnän syy ja päivämäärä, ii) mihin mennessä merkintä tulee poistaa ja iii) yhteystiedot lisätietojen saamiseksi. Merkintä tehdään hallituksen johdolla ja esimerkiksi huoltoyhtiön toteuttamana kerralla kaikkiin pyöriin. Asukkaita pyydetään poistamaan merkintä omista pyöristään. Sekaannusten välttämiseksi merkintä kannattaa tehdä niin, ettei sitä voi kiinnittää uudelleen toiseen pyörään.

Verrattuna tapaan, jossa asukkaita pyydetään merkitsemään oma pyöränsä, on tällä merkintätavalla kolme etua:

 • Merkintöjen poistamiseen voidaan antaa runsaasti aikaa. Perinteisessä merkintätavassa on se riski, että kerran tehty merkintälappu ehtii kadota, kun pyörää käytetään.

 • Merkintälapun poistaminen on helppo tehdä heti ensimmäisen kerran, kun pyörää käytetään.

 • Vältetään mahdollisuus, että taloyhtiössä siivouspäivänä vierailulla olevan siivouksesta tietämättömän polkupyöräilijän pyörä tulkittaisiin hylätyksi ja siirrettäisiin pois.

4# Odotetaan vähintään kuukausi

Pari kuukautta on yleensä sopiva reagointiaika, mutta ehdoton minimiaika on yksi kuukausi. Mikäli merkintä on tehty lomakaudella tai siivouksen kanssa ei ole erityistä kiirettä, niin kannattaa aikaa merkintöjen poistoon antaa e

nemmänkin. Pitkän ajan päähän ilmoitettu aikaraja saattaa johtaa siihen, että asia jää joiltain hoitamatta ja unohtuu, joten on suositeltavaa toimittaa vielä muistutusviesti esim. kaksi viikkoa ennen määräajan umpeutumista.

5# Pyörät, joissa on merkintä, siirretään välivarastoon

Vaikka osaan pyöristä jää merkintä (niille ei ole löytynyt omistajaa), hallituksella ei ole oikeutta heti hävittää näitä pyöriä. Tällaiset vailla aktiivista omistajaa olevat pyörät voidaan kuitenkin siirtää pyörävarastosta muuhun paremmin säilytyspaikaksi soveltuvaan tilaan. Kesällä välivarastointi voidaan tehdä pihalla, mutta välivarastoinnissa on varmistuttava, etteivät pyörät altistu varkauksille.

Vastaavalla tavalla kuin kohdassa #2 asukkaille voidaan viestiä, että vielä löytyy pyöriä vailla aktiivista omistajaa. Ilmoituksessa tulee olla selkeästi mainittuna, että missä pyörät ovat ja miten paljon on aikaa toimia. Ohje kannattaa jättää näkyville myös välivarastoon siirrettyjen pyörien luokse.

6# Odotetaan vähintään kaksi kuukautta

Pyöriä, joissa on merkinnät, tulee säilyttää muutaman kuukauden ajan.

7# Tehdään maalaisjärkitarkastus

Jos joukossa on vielä selvästi arvokkaita hyväkuntoisia pyöriä, niin siirretään ne merkintöineen pyörävarastoon. Jätetään näihin arvopyöriin merkintälappu paikoilleen. Jos ne ovat vielä esimerkiksi seuraavien parin vuoden pyöräsiivousten aikana paikallaan, niin voidaan olettaa, että joku on todella hylännyt arvokkaan pyörän ja se voidaan toimittaa poliisille.

8# Valokuvataan ja luetteloidaan hävitettävät pyörät

Hallituksen on hyvä laatia luettelo ja ottaa valokuvat niistä pyöristä, joista se on hankkiutumassa eroon. [Kiinteistöklubi 27.8.2009]. Samassa yhteydessä kannattaa tarkistaa se, onko pyörissä poliisin tai vakuutusyhtiöiden tekemiä runkomerkintöjä (kaiverruksia tai vastaavia).

9# Toimitetaan hävitettävät pyörät poliisille

Taloyhtiöllä ei ole oikeutta määrätä omaisuudesta, jota se ei omista. Omaisuuden hävittäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Jos pyörän omistajasta ei ole varmuutta, kannattaa pyörä epäselvässä tilanteessa siksi mieluummin säilyttää kuin hävittää. Selvästi käyttökelvottomat romupyörät voidaan hallituksen päätöksellä kuljetuttaa kaatopaikalle. Käyttökelpoiset ja korjattavissa olevat pyörät, joille ei ole muutaman kuukauden kuluessakaan tiedoksiannosta löytynyt omistajaa, tulee viedä poliisille. Näiden polkupyörien palauttaminen omistajilleen tai niiden alkuperäisten omistajien selvittäminen kuuluu poliisin tehtäviin [Isännöintiliitto 12/2012]. Joillain paikkakunnilla poliisi on kieltäytynyt ottamasta vastaan polkupyöriä taloyhtiöistä. Mikäli poliisi tekee näin, kannattaa kieltäytyminen pyytää kirjallisena.

10# Myydään tai lahjoitetaan pyörät, mikäli poliisi ei ota niitä vastaan

Hylätyt mutta käyttökelpoiset tai korjattavissa olevat pyörät kannattaa myydä esimerkiksi verkkohuutokaupassa, mikäli poliisi kieltäytyy ottamasta niitä vastaan. Saadut varat voidaan käyttää taloyhtiön pyöräsäilytystilojen parantamiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää, että paikallinen kierrätyskeskus tai pyörien jälleenmyyntiä harjoittava liike hakee pyörät. Pyörät voi lahjoittaa myös yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Oulussa pyöriä ja niiden osia ottaa vastaan Kestävän Kehityksen Keskus. Huonokuntoisistakin pyöristä voi saada vielä käyttökelpoisia osia, joten niitä ei kannata koskaan heittää suoraan jätelavalle.

Voit ladata tulostuskelpoisen PDF-tiedoston täältä (0,8MB)

Muistutus katusuunnitelmasta Hallituskatu välillä Kaarlenväylä-Aleksanterinkatu

Oulu Polkupyöräilijät ry jätti 7.3.2014 seuraavan muistutuksen kallioparkin ajotunnelin katuympäristön suunnitelmasta torin läheisyydessä. Ajanpuutteen vuoksi hallitus työsti tekstin omin voimin, yleensä koetamme kyllä aktivoida jäsenistön  miettimään kannanottoja.

Oulu Polkupyöräilijät ry on perehtynyt suunnitelmaan ja todennut seuraavia puutteita pyöräilyn ja viihtyisän katuympäristön näkökulmasta. Jätämme tämän vuoksi muistutuksen, johon toivomme myös kirjallisen vastauksen:

Puutteet:

 1. Rantakatu-Hallituskatu risteykseen etelästä vasempaan kääntyvien kaista kaventaa kadun käytettävää leveyttä. Kaistan vaikutuksesta autoilijat Saaristonkadulta ohjautuvat käyttämään Rantakatua kallioparkin liittymäväylänä, lisäten tarpeettomasti liikennettä torialueen kannalta merkittävimmällä ja ennestään yliliikennöidyllä kadulla.

 2. Lähin kevyenliikenteen väylä on Aleksanterinkadulla, johon suunnitelmassa on osoitettu korotettu suojatie. Väylällä on kuitenkin Ojakatu-Saaristonkatu välillä paljon näkemäesteitä, valaisintolppia jotka vaikeuttavat talvikunnossapitoa, risteävää liikennettä joka aiheuttaa vaaratilanteita ja väylän leveys on Tiehallinnon ohjeista poiketen alle 3,0 metriä. Väylän tämä osuus ei siis ole sujuvan liikenteen kannalta toimiva.

 3. Rantakatu on luonteva jatke Pokkitörmän ja Hupisaarten suunnasta tulevalle runsaalle pyöräliikenteelle. Kuten edellisessä kohdassa todetaan, Aleksanterinkadun Ojakatu-Saaristonkatu välin kevyenliikenteenväylä ei palvele riittävän hyvin tätä tarvetta, ja Kallioparkin liityntäliikenteen myötä Hallituskatu-Rantakatu risteyksen liikennemäärät lisääntyvät voimakkaasti. Suunnitelmassa pyöräily ahtaan Rantakadun autoliikenteen seassa vaikeutuu entisestään.

 4. Jalkakäytävältä on suunnitelmassa jätetty pois asemakaavan osoittamat puut. Puurivillä olisi kevyen liikenteen viihtyisyyttä lisäävä vaikutus muutoin melko koruttomalla, raskaasti liikennöidyllä ja suiston tuulille alttiilla kohdalla.

Korjausesitykset:

 1. Rantakadun varren henkilöautopaikat tulee poistaa väylän väljentämiseksi. Autotori, kauppahallin parkkikenttä, Vänmannin saaren parkkikenttä sekä kallioparkin 900 autopaikkaa ja niiden torille tuleva nousukuilu riittävät palvelemaan torialueella asioivia autoilijoita.

 2. Ojakatu ja Rantakatu tulee muuttaa Shared Space -tyyppiseksi jaetuksi tilaksi, jossa liikennemuodot toimivat samassa tasossa. Samalla tulee rajoittaa Saaristonkadulta Rantakadun kautta kallioparkkiin suuntautuvaa liittymäliikennettä, etelästä tulevalle liikenteelle on suositeltavaa käyttää Uusikadun-Hallituskadun liittymä kallioparkkiin.

 3. Puustoa tulisi istuttaa jalkakäytävälle asemakaavan mukaisesti.

Lisäpontena esitämme seuraavaa:

 1. Katusuunnitelmien tarkastelua ja arviointia merkittävästi helpottavana tekijänä tulee niiden liiteaineistossa aina esittää:

  1. Liikenneverkoston toteutuvat väylät katusuunnitelman suunnittelualueella ja 200m sen ulkopuolella.

  2. Suunnitelmaan sisältyvät liikennemerkit ja muu liikenteenohjaus sijoituksineen.

 1. Olemme huolissamme myös läheisen rannanvarren kevyenliikenteen väylästä Autotorin kohdalla. Väylä kuuluu valtakunnalliseen pyörätieverkostoon, mutta se on nykyisellään erittäin huonokuntoinen, mm. painunut pahoin niin että siihen kertyy erittäin suuria vesi- ja jääalueita, joilla on kaventava estevaikutus. Väylän tämä osuus aina Raatin saareen on myös heikosti valaistu nykystandardiin nähden. Kovan käyttöasteen ja merkittävän sijainnin vuoksi väylän puutteet tulisi korjata pikimmiten.

Oulun polkupyöräilijät ry, Oulussa 05.03.2014