Aihearkisto: Kannanotot ja edunvalvonta

DSC_5221

Miksi Liikkujan viikko?

Euroopassa vietetään Liikkujan viikkoa 16.–22.9. joka vuosi. Miksi?

Autoilu maksaa. Autoilusta koituu kustannuksia niin yksilölle/perheelle kuin kunnalle ja valtiollekin. Merkittävä osa kustannuksista koituu auton omistajalle, joka maksaa auton käytöstä, ylläpidosta ja arvonalenemasta tuhansia euroja vuodessa. Rahaa, joka usein esimerkiksi toisen auton kohdalla olisi mahdollista vapauttaa muuhun käyttöön. Kunta- ja yhteiskuntataloudellisia kustannuksia syntyy autoilun aiheuttamasta melusta, saasteista, ilmastonmuutoksesta, onnettomuuksista, tien kunnon huonontumisesta, tilantarpeesta ja ruuhkasta. Kasvavan autoliikenteen määrän vaatimat väyläinvestoinnit imevät satoja miljoonia euroja, jotka olisivat vältettävissä, jos liikenteen ei annettaisi kasvaa.

Liikennetutkimukset osoittavat, että lyhyitäkin matkoja autoillaan todella paljon. Pelkästään näitä vähentämällä yhteiskuntataloudellinen säästö on miljoonia euroja.

Otetaampa lyhyt esimerkki. Oulussa jokainen asukas autoilee ja istuu auton kyydissä keskimäärin 33 kilometriä vuorokaudessa. Vuoden 2014 lopussa Oulussa oli 196 291 asukasta. Jos henkilöautosuorite laskisi vuorokaudessa keskimäärin 500 metriä, säästö olisi yllä linkitetyn tutkimuksen kilometriarvolla 0,503 €/km vuodessa 18 miljoonaa euroa. Parinkymmenen vuoden aikana säästöä kertyisi rahan nykyarvossa 249 miljoonaa euroa.

Tiedämme myös, että henkilöautosuorite kasvaa merkittävästi, kun siirrytään yhdyskuntarakenteen vyöhykkeissä kauemmas keskustasta (HLT 2010–2011, s. 85). Asuntojen rakentaminen lähelle keskustaa säästää yhteiskunnan varoja satoja miljoonia euroja. Henkilöautosuoritetta laskenee erityisesti se, että keskustan lähellä asuvilla on vähemmän autoja tai ei autoa lainkaan. Keskustan liepeillä maankäyttö on monipuolista – kaikki on lähellä.

Entä pyöräily?

Pyöräily tuottaa hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle, kun yksilön terveys kohenee, elinvuosia tulee lisää, tilantarve on huomattavasti alhaisempi. Pyöräily ei tuota melua ja ilmansaasteita, ei kiihdytä ilmastonmuutosta.

Jatketaan yllä olevaa esimerkkiä ja lasketaan pyöräilylle terveyshyöty. Viime vuoden lopussa Oulussa asui työikäistä väestöä 128 566. Pyöräilyn koko vuoden kulkutapaosuus on 19 % ja keskimääräinen pyörämatkan pituus 2,76 kilometriä. Käyttämällä HEAT-työkalua (ja lukemalla ohjeet) saadaan pyöräilyn terveyshyödyksi tällä väestöllä 20 vuoden tarkasteluajalla 1,2 miljardia euroa. Vuosittain vältämme Oulussa tällä pyöräilyn määrällä 19 kuolemaa. Kypäräpakolla on muuten arvioitu säästettävän muutamia kuolemia vuodessa koko maassa.

Jos pyöräilyyn laitetaan paukkuja, määrätään Helsingin tapaan pyöräilylle erillinen edistämisen määräraha, ja saadaan pyöräilyn osuus kasvatettua seuraavan viiden vuoden aikana 25 prosenttiin, lisääntyneen pyöräilyn terveyshyöty olisi 20 vuoden aikana nykyisen hyödyn päälle vielä 260 miljoonaa euroa, tai keskimäärin noin 13 miljoonaa euroa vuodessa rahan nykyarvossa. Kannattaisiko siis sijoittaa pyöräilyyn esimerkiksi 5 miljoonaa euroa vuodessa?

Liikkumistaan kannattaa pohtia.

 

ghostbike

Liikennerauhan puolesta

Helsingissä autoilija ajoi ilmeisesti tahallaan pyöräilijän päälle, joka menehtyi seuraavana päivänä. Näin vakavat tapaukset ovat onneksemme harvinaisia, mutta tieraivoa esiintyy meillä Oulussakin.

Liikenteessä tulee pitää maltti mukana. Tämä koskee kaikkia tielläliikkujia.  Oulun polkupyöräilijät ry, kuten Pyöräliitto, Liikenneturva, Liikennepoliittinen yhdistys enemmistö ry ja Autoliitto ry, toivoo liikennerauhaa.

Helsingin polkupyöräilijät kerää dataa uhkailusta liikenteessä ja poliisin suhtautumisesta siihen. Otso Kivekäs herättelee eri tahoja toimimaan liikenneraivoa vastaan.

Eri puolella Suomea järjestetään kulkueita liikennerauhan puolesta ja niin Oulussakin. Tervetuloa kulkueeseen huomenna sunnuntaina kello 12. Lähtö Raksilan jäähallin parkkipaikalta. Klikkaa tästä Facebook-tapahtuma.

Aiheen ympärillä on käyty mielenkiintoista keskustelua. Pyörälle ei tahdo löytyä paikkaa kaupunkien keskustoissa, jotka on usein suunniteltu autoilun ja kävelyn ehdoilla. Pyöräilijän vauhti ei ole sopiva autojen eikä jalankulun sekaan. Olisi aika nostaa pyöräilyn suunnittelu samalle tasolle.  Pyöräily on saatava erilleen jalankulusta siellä missä jalankulkua on paljon ja erilleen autoilusta siellä missä autoilua on paljon.

On syytä muistuttaa, että Oulussakin pyörän paikka on usein ajoradalla. Esimerkiksi Saaristonkatu ja Puistokatu ovat leveitä katuja joilla autoillaan ripeästi ja joilla ei ole koko matkalta pyörätietä. Iso osa pyöräilijöistä tosin pyöräilee jalkakäytävällä. Sääntöjä tunteva pyöräilijä liittyy Saaristonkadulla ajoradalle rantaan päin mentäessä Kirkkokadun kohdalla (pyörätie alkaa muuten uudestaan kahden korttelin päässä, miksi näin?) yllättäen monet.

Aiemmin liikennekäyttäytyminen on siistiytynyt joksikin aikaa esimerkiksi yliajon jälkeen, mutta palautuu huonolle keskivertotasolle ennen pitkää. Ongelma on myös rakenteissa. Muutosta voidaan hakea muun muassa uudella tieliikennelailla. Tiedämme myös, että yhden kuoleman tilastollinen arvo on miljoonia euroja. Paljonko liikenteen automaattinen kameravalvonta maksaisi?


Kuopion kulkue
Helsingin kulkue
Turun kulkue
Helsingin polkupyöräilijöiden mediatiedote

DSC_9505

Oulun matkakeskuksen pyöräpysäköinti

Oulun matkakeskusta koskeva kaavaluonnos on nyt esillä ja kommentoitavana. Kiinnitimme huomiota erityisesti liityntäpysäköinnin määrään ja laatuun:

Matkakeskuksen liityntäpysäköintiä varten säältä suojattua säilytystilaa vähintään 70 polkupyörälle.

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan pitkäkestoista pyöräpysäköintiä, joka on järjestetty esimerkiksi junamatkustajia varten. Tavoitteena voidaan pitää sitä tilannetta, että junalla matkustava voisi saapua asemalle polkupyörällä ja jättää sen sinne reissunsa ajaksi.

Tulemme laatimaan kaavaluonnoksesta huomautuksen, ja sen tueksi kaipaammekin runsaasti vastauksia kyselyymme.

Pyöräpysäköinnin laatu Oulun juna-asemalla ja linja-autoasemalla on tällä hetkellä heikkoa. Käytössä on ainoastaan rengastelineitä, runkolukittavia telineitä ei ole lainkaan. Turvallisesti pyöränsä lukitsevat joutuvat improvisoimaan.

DSC_9507

Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeessa joukkoliikenneasemalle, joka tässä on kyseessä, tulee pyöräpysäköinnin määrä olla 20–30 % päivittäisestä matkustajamäärästä (sivu 160).

Pitkäkestoisen, yli yön tapahtuvan pysäköinnin vaatimuksina muuten on muun muassa runkolukitusmahdollisuus ja lukittu ja/tai vartioitu katos (sivu 161). Lisäksi ohjeistetaan, että “rautateiden henkilöliikenneasemilla vähintään puolet pyöräpaikoista tulee olla runkolukittavia ja vähintään puolet katettuja” (sivu 166).

Vaalikokous 03.12.2014

Toiminta vuonna 2015 ja vaalikokous

Sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 03.12.2014 – uusina hallitusjäseninä aloittavat Jukka Saari ja Ville Silvennoinen, tarkat tiedot pöytäkirjassa. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Tuominen.

Kokouksessa käsiteltiin myös OUPOn toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2015.

Vaalikokous 03.12.20142015 toimintaan tehoa, tiedotusta ja strategiset kärjet

OUPO on liittymässä syksyllä 2014 perustettuun Pyöräilyliittoon. Tämän valtakunnallisen järjestön kautta saamme tehokkaasti yhdistettyä voimamme muiden paikallisten arkipyöräilyä edistävien yhdistysten kanssa.

Kokouksessa käytiin keskustelua Oulun polkupyöräilijöiden pitkän tähtäimen suunnitelmasta pyöräilyn edistämiseksi, strategisista kärjistä joihin toimintaa kohdistetaan. Päästrategioiksi nostettiin:

 • Aleksanterinkatu pyöräilypainotteiseksi kaduksi välillä Hallituskatu-Saaristonkatu,
 • ruutukaava-alueelle 30 km/h maksiminopeus, ja
 • pyöräpysäköinnin kehittäminen.

Tiedottamista jäsenistölle tehostetaan tulevaisuudessa – hallituksen kokoukset ovat aina avoimia jäsenille mutta lisäksi keskustelua pitää voida käydä verkossa. Nämä kotisivut toimivat yhä viestinnän keskuksena, mutta jäsenkirjeen lisäksi avaamme pian keskustelualustan, jossa vapaasti muotoutuvat jäsentyöryhmät voivat helposti osallistua yhdistyksen toimintaan, kukin kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan.
Jos sinulla on kokemusta hyvästä keskustelualustasta, annapa hallitukselle vinkkiä!

Oupon muistutus Vt4-parannussuunnitelmasta

Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti pyöräväylien selkeyteen ja pyöräparkkien sijainteihin. Useat 90 asteen mutkat vaatisivat suoristamista. Seuraavassa muistutus kokonaisuudessaan:

Vt4 (E75) Oulu-Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele-Kello
OUKA/567/10.03.01.01/2014

29.04.2014

Olemme perehtyneet suunnitelmaan VT4 (E75) Oulu-Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele-Kello. Seuraavassa tekemiämme huomioita, liittenä oleviin karttoihin punaisella merkitty vaihtoehtoiset linjaukset.

 • Eritasoliittymiin on tulossa bussipysäkit, liityntäpysäköintiparkit ovat positiivinen asia. Lintulassa pyöräparkki on sijoitettu mielestämme väärään paikkaan, noin sadan metrin päähän itse pysäkistä.

 • Uurnapolun alikulkukäytävä VT4 liittymän länsipuolella tulee tarpeeseen. Kajaanintieltä alikululle joutuu kiertämään pitkän matkan ja pohjoispuolella on erittäin jyrkkä mutka.

 • Joutsentien ylikululle ei tuollaisenaan ole suurta tarvetta, ylikulku palvelisi oikeastaan vain Otokylästä Oamk:lle ja OSAO:lle suuntautuvaa kevyttä liikennettä. Ylikulun avulla voitaisiin parantaa VT4 pohjois-eteläsuunnassa kulkevan pyörätien linjausta Kaupunginojalta Kaukovainion ohitse. Ehdotuksena Joutsentien eteläpuolisen linjauksen muuttaminen ja ali- / ylikulun lisääminen Kajaanintien kohdalle.

 • Hintantien ja Ruskontien ylikulut ovat kauan kaivattuja parannuksia. Moottoritietä mukaileva kevyen liikenteen väylälinjaus VT20 vierellä on heikko. Kuusamontien alituksen jälkeen on tehtävä 90 asteen käännös – tien johdattamana moni jatkaa sen sijaan suoraan Kemiran portille huomatakseen pyörätien päättyvän. Ylä-Siirtolan alueella on myös 90 asteen käännös.

 • Kuusamontietä itään ajettaessa uuden rampin alikulku on hyvä, toivottavasti nousu alikulusta VT4 ylittävälle sillalle saadaan pidettyä järkevänä. Tässä kohtaa pyöräparkin paikka pitäisi miettiä uudelleen. Tultaessa Kuusamontien kevyenliikenteenväylää alikululle, jatkuu uusi väylä aluksi suoraan ohjaten kulkijan pohjoiseen.

Markku Eilola-Jokivirta, puheenjohtaja
Oulun polkupyöräilijät ry

10013928_10152376998012068_4917518457314469826_n (1).jpgLiitekuva 1, ehdotus Joutsentien kohdasta.

10151192_10152377008122068_363617742746140275_n (1).jpg
Liitekuva 2, ehdotus Laaninlan eritasoliittymän kevyenliikenteenväylistä.

Mielipide Uuden Oulun yleiskaavan kaavaluonnoksesta

kevyenliik

Kuvassa otos yleiskaavaluonnoksesta, jossa on mustalla täpläviivalla merkitty keskustaan tulevat pyöräilyn pääreitit. Ne eivät kohtaa toisiaan keskustassa, eli pyörällä ei pääreittiä pitkin pääse kulkemaan keskustan läpi. Tämä on yksi huomautuksemme kohdista. Alla muutkin kohdat kokonaisuudessaan:

 • Yleisesti voi todeta, että pyöräilyn pääreitit tulisi olla mahdollisimman jouhevia, välttäen turhia mutkia ja hidastavia risteyksiä. Esimerkiksi pitkän matkan pääreitti Keskustasta Kaakkurin kautta Kempeleen suuntaan tekee hankalan koukkauksen Kaakkurin keskustan kautta, vaikka nykyistä pyörätietä pääsee jouhevasti Kaakkurin keskustan ohitse (Kuva 1). Pääreiteille, eli pyöräilyn valtateille liitytään asumis- ja palvelukeskuksista.

Kuvankaappaus 2014-3-19 kello 21.23.48.pngKuva 1: www.oulunliikenne.fi

 • Kevyen liikenteen kehätieksi suunniteltu reitti katkeaa ikävästi Lämsänjärvelle. Lämsänjärvi-Oritkarin satama väliltä puuttuu yhtenäinen selkeä pyöräilyreitti.

 • Oulunsalo-Maikkula-reitin suoristaminen Kaakkurin kohdalla, tällä hetkellä reitti on erittäin mutkainen ja hankala löytää. Kaakkurin kohdalla reitillä on useita risteyksiä jotka eksyttävät helposti pyöräilijät väärälle reitille. Visuaalinen ohjaavuus, selkeät opasteet kasvukeskuksiin. Kasvukeskusten väliset pääreitit pitäisi merkitä maastoon selkeästi.

 • Oulu-Kempeleen pääreitti tie 847 pitkin. Kaavaan suunniteltu reitti ei palvele Kempeleen suunnan kevyttä liikennettä. Reitti tekee turhan mutkan Oulunsalon suuntaan. Toisaalta on hyvä että reittejä viedään pois vilkkaasti liikennöityjen valtateiden viereltä viihtyisämmille alueille, mutta reitin pituus ei saisi kasvaa.

 • Vaalantien pääreitti kuusamontielle asti turha, reitti voisi suunnata kaupunkia kohti Erkkolansillan kautta, tai tulevaa poikkimaantien siltaa pitkin.

 • Pääreitit eivät kohtaa keskustassa, missä keskustan pääreitit?  Pääreitit tulevat hyvin keskustan läheisyyteen. Pääreitit eivät kohtaa toisiaan, näin ollen sujuva pyöräliikenne keskustan läpi ei ole mahdollista. Esitämme keskustan pääreitiksi Hallitus-Uusikatu-Saaristonkatu-Torikatu neliötä joka kokoaisi kaikki pääreitit yhdeksi kokonaisuudeksi.

 • Ruskontien ylitys Taka-Laanilassa. Kemiran suunnasta tullessa pyörätie tekee 90- asteen mutkan alamäkeen. Tulevaisuudessa reitin voisi vetää suoraan Ruskontien yli kehittäen nopeaa väylää moottoritien vierustaa pitkin.

 • Hiukkavaaran asuma-alueen suunnittelu näyttää heikolta. Pyöräilyn pääreittejä ei juurikaan ole palvelemassa asukkaita. Suuret liikekeskittymät pientaloalueella eivät edistä pyöräilyä. Palvelukeskuksen lähialueet pitäisi rakentaa tiiviimmin suosien kerrostaloja, tai luhti- ja rivitaloja.

 • Toivomme kaupungin jatkossa suunnittelevan suorempia pääreittejä. Kaupungin läpi olisi hyvä saada nopeita useampia asuinalueita palveleva pääreitti, jotka seuraisivat mahdollisesti junaratoja tai pohjantietä.

 • Kiitos kemintien bulevardista, lisää viihtyisyyttä alueella ja rauhoittaa liikennettä. Kaarnatieltä Välivainiolle kulkeva läpikulkuliikenne olisi hyvä katkaista bulevardin rakentamisen yhteydessä.

 • Selosteessa on esitelty kävely ja pyöräily yhtenä kokonaisuutena, tulevaisuudessa kävely ja pyöräily pitäisi erottaa toisistaan. Kävely ja pyöräily ovat erilaisia liikennemuotoja keskenään, vaatien erilaisen tilatarpeen. Kiitos pyöräilyn pääreittien esittelystä yleiskaavassa.

Oulussa 20.3.2014

Markku Eilola-Jokivirta
Puheenjohtaja
Oulun polkupyöräilijät ry

Katusuunnitelma
OUKA/10661/10.03.01.01/2013, Pokkinen I

Muistutus katusuunnitelmasta Hallituskatu välillä Kaarlenväylä-Aleksanterinkatu

Oulu Polkupyöräilijät ry jätti 7.3.2014 seuraavan muistutuksen kallioparkin ajotunnelin katuympäristön suunnitelmasta torin läheisyydessä. Ajanpuutteen vuoksi hallitus työsti tekstin omin voimin, yleensä koetamme kyllä aktivoida jäsenistön  miettimään kannanottoja.

Oulu Polkupyöräilijät ry on perehtynyt suunnitelmaan ja todennut seuraavia puutteita pyöräilyn ja viihtyisän katuympäristön näkökulmasta. Jätämme tämän vuoksi muistutuksen, johon toivomme myös kirjallisen vastauksen:

Puutteet:

 1. Rantakatu-Hallituskatu risteykseen etelästä vasempaan kääntyvien kaista kaventaa kadun käytettävää leveyttä. Kaistan vaikutuksesta autoilijat Saaristonkadulta ohjautuvat käyttämään Rantakatua kallioparkin liittymäväylänä, lisäten tarpeettomasti liikennettä torialueen kannalta merkittävimmällä ja ennestään yliliikennöidyllä kadulla.

 2. Lähin kevyenliikenteen väylä on Aleksanterinkadulla, johon suunnitelmassa on osoitettu korotettu suojatie. Väylällä on kuitenkin Ojakatu-Saaristonkatu välillä paljon näkemäesteitä, valaisintolppia jotka vaikeuttavat talvikunnossapitoa, risteävää liikennettä joka aiheuttaa vaaratilanteita ja väylän leveys on Tiehallinnon ohjeista poiketen alle 3,0 metriä. Väylän tämä osuus ei siis ole sujuvan liikenteen kannalta toimiva.

 3. Rantakatu on luonteva jatke Pokkitörmän ja Hupisaarten suunnasta tulevalle runsaalle pyöräliikenteelle. Kuten edellisessä kohdassa todetaan, Aleksanterinkadun Ojakatu-Saaristonkatu välin kevyenliikenteenväylä ei palvele riittävän hyvin tätä tarvetta, ja Kallioparkin liityntäliikenteen myötä Hallituskatu-Rantakatu risteyksen liikennemäärät lisääntyvät voimakkaasti. Suunnitelmassa pyöräily ahtaan Rantakadun autoliikenteen seassa vaikeutuu entisestään.

 4. Jalkakäytävältä on suunnitelmassa jätetty pois asemakaavan osoittamat puut. Puurivillä olisi kevyen liikenteen viihtyisyyttä lisäävä vaikutus muutoin melko koruttomalla, raskaasti liikennöidyllä ja suiston tuulille alttiilla kohdalla.

Korjausesitykset:

 1. Rantakadun varren henkilöautopaikat tulee poistaa väylän väljentämiseksi. Autotori, kauppahallin parkkikenttä, Vänmannin saaren parkkikenttä sekä kallioparkin 900 autopaikkaa ja niiden torille tuleva nousukuilu riittävät palvelemaan torialueella asioivia autoilijoita.

 2. Ojakatu ja Rantakatu tulee muuttaa Shared Space -tyyppiseksi jaetuksi tilaksi, jossa liikennemuodot toimivat samassa tasossa. Samalla tulee rajoittaa Saaristonkadulta Rantakadun kautta kallioparkkiin suuntautuvaa liittymäliikennettä, etelästä tulevalle liikenteelle on suositeltavaa käyttää Uusikadun-Hallituskadun liittymä kallioparkkiin.

 3. Puustoa tulisi istuttaa jalkakäytävälle asemakaavan mukaisesti.

Lisäpontena esitämme seuraavaa:

 1. Katusuunnitelmien tarkastelua ja arviointia merkittävästi helpottavana tekijänä tulee niiden liiteaineistossa aina esittää:

  1. Liikenneverkoston toteutuvat väylät katusuunnitelman suunnittelualueella ja 200m sen ulkopuolella.

  2. Suunnitelmaan sisältyvät liikennemerkit ja muu liikenteenohjaus sijoituksineen.

 1. Olemme huolissamme myös läheisen rannanvarren kevyenliikenteen väylästä Autotorin kohdalla. Väylä kuuluu valtakunnalliseen pyörätieverkostoon, mutta se on nykyisellään erittäin huonokuntoinen, mm. painunut pahoin niin että siihen kertyy erittäin suuria vesi- ja jääalueita, joilla on kaventava estevaikutus. Väylän tämä osuus aina Raatin saareen on myös heikosti valaistu nykystandardiin nähden. Kovan käyttöasteen ja merkittävän sijainnin vuoksi väylän puutteet tulisi korjata pikimmiten.

Oulun polkupyöräilijät ry, Oulussa 05.03.2014

letka

Vaadi parempaa pyöräilyä keskustassa

Jokainen Oulun keskustassa pyöräillyt on varmasti huomannut, että pyöräilyolosuhteet eivät ole keskustaa ympäröivien alueiden tasalla. Keskustassa on nyt myös meneillään suuria rakennushankkeita, jotka muuttavat yleistä katutilaa ja liikennemahdollisuuksia.

Oulun Luonnonsuojeluyhdistys on aloittanut verkkoadressin pyöräilysuunnitelman saamiseksi Oulun keskustan alueelle. Haluamme, että suunnitelma valmistuu kesäksi 2014, jotta asukkailla ja kansalaisjärjestöillä, kuten OUPO, on mahdollisuus keskustella suunnitelmasta ja antaa siitä palautetta.

Allekirjoita adressi osoitteessa http://pyoraoulu.fi/sivut/keskustan-pyorailysuunnitelma

Oulun parhaat pyörätelineet

telineet-anttila
Missä tai kenellä on Oulun parhaat pyörätelineet? OUPO etsii Facebookissa ja Twitterissä taloyhtiöiden ja kauppojen parhaita pyörän paikoitusratkaisuja. Onko teline hyvässä paikassa, pysyykö pyörä hyvin pystyssä ja saako sen helposti lukittua? Lähetä vaikka kuva hyvästä esimerkistä.

Kuvan esimerkki on tietenkin huono.