Aihearkisto: Kannanotot ja edunvalvonta

DSC_9505

Oulun matkakeskuksen pyöräpysäköinti

Oulun matkakeskusta koskeva kaavaluonnos on nyt esillä ja kommentoitavana. Kiinnitimme huomiota erityisesti liityntäpysäköinnin määrään ja laatuun:

Matkakeskuksen liityntäpysäköintiä varten säältä suojattua säilytystilaa vähintään 70 polkupyörälle.

Liityntäpysäköinnillä tarkoitetaan pitkäkestoista pyöräpysäköintiä, joka on järjestetty esimerkiksi junamatkustajia varten. Tavoitteena voidaan pitää sitä tilannetta, että junalla matkustava voisi saapua asemalle polkupyörällä ja jättää sen sinne reissunsa ajaksi.

Tulemme laatimaan kaavaluonnoksesta huomautuksen, ja sen tueksi kaipaammekin runsaasti vastauksia kyselyymme.

Pyöräpysäköinnin laatu Oulun juna-asemalla ja linja-autoasemalla on tällä hetkellä heikkoa. Käytössä on ainoastaan rengastelineitä, runkolukittavia telineitä ei ole lainkaan. Turvallisesti pyöränsä lukitsevat joutuvat improvisoimaan.

DSC_9507

Liikenneviraston jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeessa joukkoliikenneasemalle, joka tässä on kyseessä, tulee pyöräpysäköinnin määrä olla 20–30 % päivittäisestä matkustajamäärästä (sivu 160).

Pitkäkestoisen, yli yön tapahtuvan pysäköinnin vaatimuksina muuten on muun muassa runkolukitusmahdollisuus ja lukittu ja/tai vartioitu katos (sivu 161). Lisäksi ohjeistetaan, että “rautateiden henkilöliikenneasemilla vähintään puolet pyöräpaikoista tulee olla runkolukittavia ja vähintään puolet katettuja” (sivu 166).

Vaalikokous 03.12.2014

Toiminta vuonna 2015 ja vaalikokous

Sääntömääräinen vaalikokous pidettiin 03.12.2014 – uusina hallitusjäseninä aloittavat Jukka Saari ja Ville Silvennoinen, tarkat tiedot pöytäkirjassa. Puheenjohtajana jatkaa Pekka Tuominen.

Kokouksessa käsiteltiin myös OUPOn toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2015.

Vaalikokous 03.12.20142015 toimintaan tehoa, tiedotusta ja strategiset kärjet

OUPO on liittymässä syksyllä 2014 perustettuun Pyöräilyliittoon. Tämän valtakunnallisen järjestön kautta saamme tehokkaasti yhdistettyä voimamme muiden paikallisten arkipyöräilyä edistävien yhdistysten kanssa.

Kokouksessa käytiin keskustelua Oulun polkupyöräilijöiden pitkän tähtäimen suunnitelmasta pyöräilyn edistämiseksi, strategisista kärjistä joihin toimintaa kohdistetaan. Päästrategioiksi nostettiin:

 • Aleksanterinkatu pyöräilypainotteiseksi kaduksi välillä Hallituskatu-Saaristonkatu,
 • ruutukaava-alueelle 30 km/h maksiminopeus, ja
 • pyöräpysäköinnin kehittäminen.

Tiedottamista jäsenistölle tehostetaan tulevaisuudessa – hallituksen kokoukset ovat aina avoimia jäsenille mutta lisäksi keskustelua pitää voida käydä verkossa. Nämä kotisivut toimivat yhä viestinnän keskuksena, mutta jäsenkirjeen lisäksi avaamme pian keskustelualustan, jossa vapaasti muotoutuvat jäsentyöryhmät voivat helposti osallistua yhdistyksen toimintaan, kukin kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaan.
Jos sinulla on kokemusta hyvästä keskustelualustasta, annapa hallitukselle vinkkiä!

Oupon muistutus Vt4-parannussuunnitelmasta

Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti pyöräväylien selkeyteen ja pyöräparkkien sijainteihin. Useat 90 asteen mutkat vaatisivat suoristamista. Seuraavassa muistutus kokonaisuudessaan:

Vt4 (E75) Oulu-Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele-Kello
OUKA/567/10.03.01.01/2014

29.04.2014

Olemme perehtyneet suunnitelmaan VT4 (E75) Oulu-Kemi, moottoritien parantaminen välillä Kempele-Kello. Seuraavassa tekemiämme huomioita, liittenä oleviin karttoihin punaisella merkitty vaihtoehtoiset linjaukset.

 • Eritasoliittymiin on tulossa bussipysäkit, liityntäpysäköintiparkit ovat positiivinen asia. Lintulassa pyöräparkki on sijoitettu mielestämme väärään paikkaan, noin sadan metrin päähän itse pysäkistä.

 • Uurnapolun alikulkukäytävä VT4 liittymän länsipuolella tulee tarpeeseen. Kajaanintieltä alikululle joutuu kiertämään pitkän matkan ja pohjoispuolella on erittäin jyrkkä mutka.

 • Joutsentien ylikululle ei tuollaisenaan ole suurta tarvetta, ylikulku palvelisi oikeastaan vain Otokylästä Oamk:lle ja OSAO:lle suuntautuvaa kevyttä liikennettä. Ylikulun avulla voitaisiin parantaa VT4 pohjois-eteläsuunnassa kulkevan pyörätien linjausta Kaupunginojalta Kaukovainion ohitse. Ehdotuksena Joutsentien eteläpuolisen linjauksen muuttaminen ja ali- / ylikulun lisääminen Kajaanintien kohdalle.

 • Hintantien ja Ruskontien ylikulut ovat kauan kaivattuja parannuksia. Moottoritietä mukaileva kevyen liikenteen väylälinjaus VT20 vierellä on heikko. Kuusamontien alituksen jälkeen on tehtävä 90 asteen käännös – tien johdattamana moni jatkaa sen sijaan suoraan Kemiran portille huomatakseen pyörätien päättyvän. Ylä-Siirtolan alueella on myös 90 asteen käännös.

 • Kuusamontietä itään ajettaessa uuden rampin alikulku on hyvä, toivottavasti nousu alikulusta VT4 ylittävälle sillalle saadaan pidettyä järkevänä. Tässä kohtaa pyöräparkin paikka pitäisi miettiä uudelleen. Tultaessa Kuusamontien kevyenliikenteenväylää alikululle, jatkuu uusi väylä aluksi suoraan ohjaten kulkijan pohjoiseen.

Markku Eilola-Jokivirta, puheenjohtaja
Oulun polkupyöräilijät ry

10013928_10152376998012068_4917518457314469826_n (1).jpgLiitekuva 1, ehdotus Joutsentien kohdasta.

10151192_10152377008122068_363617742746140275_n (1).jpg
Liitekuva 2, ehdotus Laaninlan eritasoliittymän kevyenliikenteenväylistä.

Mielipide Uuden Oulun yleiskaavan kaavaluonnoksesta

kevyenliik

Kuvassa otos yleiskaavaluonnoksesta, jossa on mustalla täpläviivalla merkitty keskustaan tulevat pyöräilyn pääreitit. Ne eivät kohtaa toisiaan keskustassa, eli pyörällä ei pääreittiä pitkin pääse kulkemaan keskustan läpi. Tämä on yksi huomautuksemme kohdista. Alla muutkin kohdat kokonaisuudessaan:

 • Yleisesti voi todeta, että pyöräilyn pääreitit tulisi olla mahdollisimman jouhevia, välttäen turhia mutkia ja hidastavia risteyksiä. Esimerkiksi pitkän matkan pääreitti Keskustasta Kaakkurin kautta Kempeleen suuntaan tekee hankalan koukkauksen Kaakkurin keskustan kautta, vaikka nykyistä pyörätietä pääsee jouhevasti Kaakkurin keskustan ohitse (Kuva 1). Pääreiteille, eli pyöräilyn valtateille liitytään asumis- ja palvelukeskuksista.

Kuvankaappaus 2014-3-19 kello 21.23.48.pngKuva 1: www.oulunliikenne.fi

 • Kevyen liikenteen kehätieksi suunniteltu reitti katkeaa ikävästi Lämsänjärvelle. Lämsänjärvi-Oritkarin satama väliltä puuttuu yhtenäinen selkeä pyöräilyreitti.

 • Oulunsalo-Maikkula-reitin suoristaminen Kaakkurin kohdalla, tällä hetkellä reitti on erittäin mutkainen ja hankala löytää. Kaakkurin kohdalla reitillä on useita risteyksiä jotka eksyttävät helposti pyöräilijät väärälle reitille. Visuaalinen ohjaavuus, selkeät opasteet kasvukeskuksiin. Kasvukeskusten väliset pääreitit pitäisi merkitä maastoon selkeästi.

 • Oulu-Kempeleen pääreitti tie 847 pitkin. Kaavaan suunniteltu reitti ei palvele Kempeleen suunnan kevyttä liikennettä. Reitti tekee turhan mutkan Oulunsalon suuntaan. Toisaalta on hyvä että reittejä viedään pois vilkkaasti liikennöityjen valtateiden viereltä viihtyisämmille alueille, mutta reitin pituus ei saisi kasvaa.

 • Vaalantien pääreitti kuusamontielle asti turha, reitti voisi suunnata kaupunkia kohti Erkkolansillan kautta, tai tulevaa poikkimaantien siltaa pitkin.

 • Pääreitit eivät kohtaa keskustassa, missä keskustan pääreitit?  Pääreitit tulevat hyvin keskustan läheisyyteen. Pääreitit eivät kohtaa toisiaan, näin ollen sujuva pyöräliikenne keskustan läpi ei ole mahdollista. Esitämme keskustan pääreitiksi Hallitus-Uusikatu-Saaristonkatu-Torikatu neliötä joka kokoaisi kaikki pääreitit yhdeksi kokonaisuudeksi.

 • Ruskontien ylitys Taka-Laanilassa. Kemiran suunnasta tullessa pyörätie tekee 90- asteen mutkan alamäkeen. Tulevaisuudessa reitin voisi vetää suoraan Ruskontien yli kehittäen nopeaa väylää moottoritien vierustaa pitkin.

 • Hiukkavaaran asuma-alueen suunnittelu näyttää heikolta. Pyöräilyn pääreittejä ei juurikaan ole palvelemassa asukkaita. Suuret liikekeskittymät pientaloalueella eivät edistä pyöräilyä. Palvelukeskuksen lähialueet pitäisi rakentaa tiiviimmin suosien kerrostaloja, tai luhti- ja rivitaloja.

 • Toivomme kaupungin jatkossa suunnittelevan suorempia pääreittejä. Kaupungin läpi olisi hyvä saada nopeita useampia asuinalueita palveleva pääreitti, jotka seuraisivat mahdollisesti junaratoja tai pohjantietä.

 • Kiitos kemintien bulevardista, lisää viihtyisyyttä alueella ja rauhoittaa liikennettä. Kaarnatieltä Välivainiolle kulkeva läpikulkuliikenne olisi hyvä katkaista bulevardin rakentamisen yhteydessä.

 • Selosteessa on esitelty kävely ja pyöräily yhtenä kokonaisuutena, tulevaisuudessa kävely ja pyöräily pitäisi erottaa toisistaan. Kävely ja pyöräily ovat erilaisia liikennemuotoja keskenään, vaatien erilaisen tilatarpeen. Kiitos pyöräilyn pääreittien esittelystä yleiskaavassa.

Oulussa 20.3.2014

Markku Eilola-Jokivirta
Puheenjohtaja
Oulun polkupyöräilijät ry

Katusuunnitelma
OUKA/10661/10.03.01.01/2013, Pokkinen I

Muistutus katusuunnitelmasta Hallituskatu välillä Kaarlenväylä-Aleksanterinkatu

Oulu Polkupyöräilijät ry jätti 7.3.2014 seuraavan muistutuksen kallioparkin ajotunnelin katuympäristön suunnitelmasta torin läheisyydessä. Ajanpuutteen vuoksi hallitus työsti tekstin omin voimin, yleensä koetamme kyllä aktivoida jäsenistön  miettimään kannanottoja.

Oulu Polkupyöräilijät ry on perehtynyt suunnitelmaan ja todennut seuraavia puutteita pyöräilyn ja viihtyisän katuympäristön näkökulmasta. Jätämme tämän vuoksi muistutuksen, johon toivomme myös kirjallisen vastauksen:

Puutteet:

 1. Rantakatu-Hallituskatu risteykseen etelästä vasempaan kääntyvien kaista kaventaa kadun käytettävää leveyttä. Kaistan vaikutuksesta autoilijat Saaristonkadulta ohjautuvat käyttämään Rantakatua kallioparkin liittymäväylänä, lisäten tarpeettomasti liikennettä torialueen kannalta merkittävimmällä ja ennestään yliliikennöidyllä kadulla.

 2. Lähin kevyenliikenteen väylä on Aleksanterinkadulla, johon suunnitelmassa on osoitettu korotettu suojatie. Väylällä on kuitenkin Ojakatu-Saaristonkatu välillä paljon näkemäesteitä, valaisintolppia jotka vaikeuttavat talvikunnossapitoa, risteävää liikennettä joka aiheuttaa vaaratilanteita ja väylän leveys on Tiehallinnon ohjeista poiketen alle 3,0 metriä. Väylän tämä osuus ei siis ole sujuvan liikenteen kannalta toimiva.

 3. Rantakatu on luonteva jatke Pokkitörmän ja Hupisaarten suunnasta tulevalle runsaalle pyöräliikenteelle. Kuten edellisessä kohdassa todetaan, Aleksanterinkadun Ojakatu-Saaristonkatu välin kevyenliikenteenväylä ei palvele riittävän hyvin tätä tarvetta, ja Kallioparkin liityntäliikenteen myötä Hallituskatu-Rantakatu risteyksen liikennemäärät lisääntyvät voimakkaasti. Suunnitelmassa pyöräily ahtaan Rantakadun autoliikenteen seassa vaikeutuu entisestään.

 4. Jalkakäytävältä on suunnitelmassa jätetty pois asemakaavan osoittamat puut. Puurivillä olisi kevyen liikenteen viihtyisyyttä lisäävä vaikutus muutoin melko koruttomalla, raskaasti liikennöidyllä ja suiston tuulille alttiilla kohdalla.

Korjausesitykset:

 1. Rantakadun varren henkilöautopaikat tulee poistaa väylän väljentämiseksi. Autotori, kauppahallin parkkikenttä, Vänmannin saaren parkkikenttä sekä kallioparkin 900 autopaikkaa ja niiden torille tuleva nousukuilu riittävät palvelemaan torialueella asioivia autoilijoita.

 2. Ojakatu ja Rantakatu tulee muuttaa Shared Space -tyyppiseksi jaetuksi tilaksi, jossa liikennemuodot toimivat samassa tasossa. Samalla tulee rajoittaa Saaristonkadulta Rantakadun kautta kallioparkkiin suuntautuvaa liittymäliikennettä, etelästä tulevalle liikenteelle on suositeltavaa käyttää Uusikadun-Hallituskadun liittymä kallioparkkiin.

 3. Puustoa tulisi istuttaa jalkakäytävälle asemakaavan mukaisesti.

Lisäpontena esitämme seuraavaa:

 1. Katusuunnitelmien tarkastelua ja arviointia merkittävästi helpottavana tekijänä tulee niiden liiteaineistossa aina esittää:

  1. Liikenneverkoston toteutuvat väylät katusuunnitelman suunnittelualueella ja 200m sen ulkopuolella.

  2. Suunnitelmaan sisältyvät liikennemerkit ja muu liikenteenohjaus sijoituksineen.

 1. Olemme huolissamme myös läheisen rannanvarren kevyenliikenteen väylästä Autotorin kohdalla. Väylä kuuluu valtakunnalliseen pyörätieverkostoon, mutta se on nykyisellään erittäin huonokuntoinen, mm. painunut pahoin niin että siihen kertyy erittäin suuria vesi- ja jääalueita, joilla on kaventava estevaikutus. Väylän tämä osuus aina Raatin saareen on myös heikosti valaistu nykystandardiin nähden. Kovan käyttöasteen ja merkittävän sijainnin vuoksi väylän puutteet tulisi korjata pikimmiten.

Oulun polkupyöräilijät ry, Oulussa 05.03.2014

letka

Vaadi parempaa pyöräilyä keskustassa

Jokainen Oulun keskustassa pyöräillyt on varmasti huomannut, että pyöräilyolosuhteet eivät ole keskustaa ympäröivien alueiden tasalla. Keskustassa on nyt myös meneillään suuria rakennushankkeita, jotka muuttavat yleistä katutilaa ja liikennemahdollisuuksia.

Oulun Luonnonsuojeluyhdistys on aloittanut verkkoadressin pyöräilysuunnitelman saamiseksi Oulun keskustan alueelle. Haluamme, että suunnitelma valmistuu kesäksi 2014, jotta asukkailla ja kansalaisjärjestöillä, kuten OUPO, on mahdollisuus keskustella suunnitelmasta ja antaa siitä palautetta.

Allekirjoita adressi osoitteessa http://pyoraoulu.fi/sivut/keskustan-pyorailysuunnitelma

Oulun parhaat pyörätelineet

telineet-anttila
Missä tai kenellä on Oulun parhaat pyörätelineet? OUPO etsii Facebookissa ja Twitterissä taloyhtiöiden ja kauppojen parhaita pyörän paikoitusratkaisuja. Onko teline hyvässä paikassa, pysyykö pyörä hyvin pystyssä ja saako sen helposti lukittua? Lähetä vaikka kuva hyvästä esimerkistä.

Kuvan esimerkki on tietenkin huono.

Muistutus Ranta-Toppilan asemakaavaehdotuksesta

rantatoppila

Muistutus Ranta-Toppilan asemakaavaehdotuksesta
kaavatunnus AAM2104
Dno 4570/2010
PV100172
30.12.2013

Olemme perehtyneet Ranta-Toppilan asemakaavaehdotukseen, erityisesti pyöräilyn näkökulmasta tarkasteltuna.

Selvitysmateriaalissa pyöräily on arvioitu alueella erittäin merkittäväksi liikennemuodoksi. Yleissuunnitelmissa sekä asemakaavaehdotuksessa tämä ei kuitenkaan näy riittävässä määrin. Jätämme asemakaavaehdotuksesta tämän vuoksi seuraavat muistutukset, joihin toivomme myös vastaukset:

1. Asuinkorttelien pyöräpaikoitus

 • Pyörävelvoitepaikkojen määrät ja sekä kaikki pyöräpaikkojen sijainnit puuttuvat.
 • Korjausesitys:
  • Puutteet tulee korjata lisäämällä asemakaavaan seuraava, mm. Etu-Lyötyn Resiina-korttelin asemakaavassa käytetty merkintä (sisätilaan sijoittuville pyöräpaikoille tulee osoittaa erillinen t-rakennusoikeus):
   “POLKUPYÖRIEN SÄILYTYS:
   RAKENNUSLUVAN HAKIJAN ON OSOITETTAVA POLKUPYÖRIEN SÄILYTYSTILAA KORTTELISSA ASUVIA HENKILÖITÄ VARTEN 2 POLKUPYÖRÄPAIKKAA / ASUNTO JA KORTTELISSA TYÖSKENTELEVIÄ HENKILÖITÄ VARTEN 1 POLKUPYÖRÄPAIKKA PALVELU-, LIIKE- JA TOIMISTOTILOJEN 150 KERROSNELIÖMETRIÄ KOHTI. ASUNTOJEN POLKUPYÖRÄPAIKAT ON SIJOITETTAVA SISÄTILOIHIN TAI TOTEUTETTAVA KATOKSELLISINA. SÄILYTYSTILAAN EI KOHDISTU AUTOPAIKKAVELVOITETTA.”
  • Jos pyöräpaikkoja sijoitetaan ulkokatoksiin, muiden kuin AP-tonttien katosten tulee olla lukituilla ovilla varustettuja (ks. liite 1a).

2. Muiden kuin asuinkorttelien, mm. pienvenesataman ja Merikeskuksen pyöräpaikoitus

 • Pyörävelvoitepaikkojen määrät ja sekä kaikki pyöräpaikkojen sijainnit puuttuvat (muutamia Merivirrantien pyöräpaikkoja lukuunottamatta).
 • Korjausesitys:
  • Puutteet tulee korjata osoittamalla asemakaavassa ja yleis- tai toteutussuunnitelmissa mitoitukseen pohjautuvat pyöräpaikkojen sijainnit sekä antaa asuinkorttelien polkupyörien säilytyksestä sovellettu mitoitusohje (Merikeskuksen maksimikävijämäärästä ⅓:n (n. 3000?) voidaan arvioida tarvitsevan pyöräpaikkoja).
  • Suurin osa pyöräpaikoista voidaan toteuttaa kattamattomina, mutta Merikeskuksen pyöräpaikoista 10% tulee toteuttaa katettuina.
  • Pyöräpaikkojen on oltava sellaisia, että pyörän lukitseminen rungosta kiinteään rakenteeseen on mahdollista (ks. liite 1b).

Oulun polkupyöräilijät ry, Oulussa 30.12.2013

pyorakatosLiite 1a: Esimerkki asuinkorttelin ulkokatoksen lukittavista verkkoliukuovista. (Alppitie 12, Oulu)

sheffield-telineLiite 1b:  Yksinkertainen ja edullinen julkisen alueen pyöräteline, joka mahdollistaa varman lukituksen rungosta eikä muodosta jalankulkijoiden läpikululle estettä. Lähde

 

Oikaisuvaatimus

oupo-pyry

Päätös jota oikaisuvaatimus koskee

Aurausohjelma talvikaudelle 2013–2014; Oulu, Ylikiiminki, Kiiminki, Yli-Ii ja Haukipudas Dno OUKA/9917/10.03.01.01/2013

Oikaisuvaatimus

Vaadimme, että aurausohjelmassa on huomioitava Oulun kaupungin suunnitelmien mukaiset kevyen liikenteen pääreitit siten, että kaikki pääreitit siirretään kunnossapitoluokkaan 1.

Perustelut

Ympärivuotisen arkipyöräilyn ja kevyen liikenteen kannalta on erityisen tärkeää, että lumi aurataan pois väyliltä ennen aamun ja iltapäivän liikennehuippua koska ohutkin lumikerros haittaa kevyttä liikennettä huomattavasti enemmän kuin autoliikennettä ja vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Tästä syystä kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito tulisi aina tehdä ylimmässä kunnossapitoluokassa, varsinkin pääreiteillä.

Oulun kaupungin teettämässä kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelmassa (Plaana, 2011) mainitaan sivulla 27 kohdassa 7.4 seuraavaa:
”Seudulliset ja alueelliset pääreitit ovat kunnossapidossa prioriteetiltaan kaupunginosien paikallisia pääreittejä
tärkeämpiä. Nopean pyöräliikenteen ja työmatkaliikenteen suosiminen vaatii hyvää pinnan laatua
niin kesällä kuin talvella sekä oikeaa hoidon ajoittamista.

Toimenpiteenä esitetään, että nykyinen kevyen liikenteen väylien jako kunnossapitoluokkiin I ja II tarkistetaan
tässä suunnitelmassa määritettyjen pääreittien osalta sitten, että kaikki pääreitit sisällytetään
ylimpään hoitoluokkaan. Mikäli tonttikatu on osa I‐luokan kevyen liikenteen reittiä, hoidetaan katu kuten
ylimmän hoitoluokan kevyen liikenteen väylä.”

Pääreitit on nähtävillä suunnitelmassa sivulla 19 ja 20.

Verratessa kevyen liikenteen pääreittejä aurausohjelman hoitoluokkiin voidaan todeta, että kaikilla kevyen liikenteen pääreiteillä hoitoluokka ei vastaa suunnitelmaa. Esimerkiksi opiskelijoille tärkeä Linnanmaa – Keskusta välinen reitti on osittain kunnossapitoluokassa II.

Oulun polkupyöräilijät ry

Ohessa esimerkkejä auraussuunnitelmista, joissa pyöräilyn pääreitit eivät ole ole saaneet ylintä huoltoluokkaa:

kangaspolku
Kevyen liikenteen väylä Alppilan ja Toivoniemen välillä. Kyseessä on keskeinen osa keskustan ja Linnanmaan välistä pyöräilyreittiä.
Kartan värikoodit: Tumma punainen – I-luokka, ajoväylä, vaalea punainen – I-luokka, kevyen liikenteen väylä; Tumma vihreä – II-luokka, ajoväylä, vaalea vihreä – II-luokka, kevyen liikenteen väylä; Sininen – III-luokka, ajoväylä.

 

ranta-koskelan_tie
Ranta-Koskelan tie katkaisee ylimmän huoltoluokan kevyen liikenteen väylän. Samanlaisia epäjohdonmukaisuuksia on paljon Syynimaan korkeudella.