Oikaisuvaatimus

oupo-pyry

Päätös jota oikaisuvaatimus koskee

Aurausohjelma talvikaudelle 2013–2014; Oulu, Ylikiiminki, Kiiminki, Yli-Ii ja Haukipudas Dno OUKA/9917/10.03.01.01/2013

Oikaisuvaatimus

Vaadimme, että aurausohjelmassa on huomioitava Oulun kaupungin suunnitelmien mukaiset kevyen liikenteen pääreitit siten, että kaikki pääreitit siirretään kunnossapitoluokkaan 1.

Perustelut

Ympärivuotisen arkipyöräilyn ja kevyen liikenteen kannalta on erityisen tärkeää, että lumi aurataan pois väyliltä ennen aamun ja iltapäivän liikennehuippua koska ohutkin lumikerros haittaa kevyttä liikennettä huomattavasti enemmän kuin autoliikennettä ja vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Tästä syystä kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito tulisi aina tehdä ylimmässä kunnossapitoluokassa, varsinkin pääreiteillä.

Oulun kaupungin teettämässä kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelmassa (Plaana, 2011) mainitaan sivulla 27 kohdassa 7.4 seuraavaa:
”Seudulliset ja alueelliset pääreitit ovat kunnossapidossa prioriteetiltaan kaupunginosien paikallisia pääreittejä
tärkeämpiä. Nopean pyöräliikenteen ja työmatkaliikenteen suosiminen vaatii hyvää pinnan laatua
niin kesällä kuin talvella sekä oikeaa hoidon ajoittamista.

Toimenpiteenä esitetään, että nykyinen kevyen liikenteen väylien jako kunnossapitoluokkiin I ja II tarkistetaan
tässä suunnitelmassa määritettyjen pääreittien osalta sitten, että kaikki pääreitit sisällytetään
ylimpään hoitoluokkaan. Mikäli tonttikatu on osa I‐luokan kevyen liikenteen reittiä, hoidetaan katu kuten
ylimmän hoitoluokan kevyen liikenteen väylä.”

Pääreitit on nähtävillä suunnitelmassa sivulla 19 ja 20.

Verratessa kevyen liikenteen pääreittejä aurausohjelman hoitoluokkiin voidaan todeta, että kaikilla kevyen liikenteen pääreiteillä hoitoluokka ei vastaa suunnitelmaa. Esimerkiksi opiskelijoille tärkeä Linnanmaa – Keskusta välinen reitti on osittain kunnossapitoluokassa II.

Oulun polkupyöräilijät ry

Ohessa esimerkkejä auraussuunnitelmista, joissa pyöräilyn pääreitit eivät ole ole saaneet ylintä huoltoluokkaa:

kangaspolku
Kevyen liikenteen väylä Alppilan ja Toivoniemen välillä. Kyseessä on keskeinen osa keskustan ja Linnanmaan välistä pyöräilyreittiä.
Kartan värikoodit: Tumma punainen – I-luokka, ajoväylä, vaalea punainen – I-luokka, kevyen liikenteen väylä; Tumma vihreä – II-luokka, ajoväylä, vaalea vihreä – II-luokka, kevyen liikenteen väylä; Sininen – III-luokka, ajoväylä.

 

ranta-koskelan_tie
Ranta-Koskelan tie katkaisee ylimmän huoltoluokan kevyen liikenteen väylän. Samanlaisia epäjohdonmukaisuuksia on paljon Syynimaan korkeudella.