Yhdistys

Oulun polkupyöräilijät ry eli OUPO on perustettu syksyllä 2013 kaikkien oululaisten pyöräilijöiden yhteisöksi. Yhdityksen tavoite on tukea ja edistää pyöräilyä ja pyöräliikennettä Oulussa. Kaikki ovat tervetulleita jäseniksi ja mukaan toimintaan!

Pyöräilyn tulee olla entistä mielekkäämpää ja toimivampaa. Yksi tärkeimpiä keinoja tämän taivotteemme saavuttamiseksi on tehdä parannusesityksiä olemassa oleviin liikennejärjestelyihin,  uusiin liikennesuunnitelmiin sekä myös esimerkiksi pyörien pysäköintiratkaisuihin.

Perusteita pyöräilyn lisäämiselle on useita. Kiistattomia etuja muihin liikennemuotoihin nähden ovat muun muassa pyöräilyn edulliset käyttökulut, pyöräilyn terveysvaikutukset sekä pyöräilyn vähäiset ympäristöhaitat. Näillä on suora positiivinen vaikutus paitsi pyöräilijään, myös sujuvaan liikenteeseen, ympäristön laatuun sekä yhteiskunnan ja työnantajien terveydenhoitokuluihin.

Oulun polkupyöräilijät ry toimii asiantuntevana osapuolena kaupunkilaisten, yritysten, kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisissä keskusteluissa pyöräilystä, sen laadusta ja lisäämisestä. Jäsenmaksujen turvin järjestämme tapahtumia, joilla nostetamme esille arkipyöräilyn tärkeyttä.

Ota yhteyttä ja kysy pyöräilystä mitä tahansa – me vastaamme!

Hallitus 2018:

Pasi Haapakorva, hallituksen puheenjohtaja
pasi.haapakorva@oupo.fi / puheenjohtaja@oupo.fi
041 435 6184

Otto Simola, hallituksen varapuheenjohtaja

Jenny Rankka, taloudenhoitaja, jäsenvastaava
jenny.rankka@oupo.fi

Hallituksen jäsenet: Mikko Kärmeniemi, Harri Partanen, Jukka Saari, Timo Takala, Susa Vikeväkorva

Tarkista tästä yhdistyksen säännöt