Mielipide Uuden Oulun yleiskaavan kaavaluonnoksesta

kevyenliik

Kuvassa otos yleiskaavaluonnoksesta, jossa on mustalla täpläviivalla merkitty keskustaan tulevat pyöräilyn pääreitit. Ne eivät kohtaa toisiaan keskustassa, eli pyörällä ei pääreittiä pitkin pääse kulkemaan keskustan läpi. Tämä on yksi huomautuksemme kohdista. Alla muutkin kohdat kokonaisuudessaan:

 • Yleisesti voi todeta, että pyöräilyn pääreitit tulisi olla mahdollisimman jouhevia, välttäen turhia mutkia ja hidastavia risteyksiä. Esimerkiksi pitkän matkan pääreitti Keskustasta Kaakkurin kautta Kempeleen suuntaan tekee hankalan koukkauksen Kaakkurin keskustan kautta, vaikka nykyistä pyörätietä pääsee jouhevasti Kaakkurin keskustan ohitse (Kuva 1). Pääreiteille, eli pyöräilyn valtateille liitytään asumis- ja palvelukeskuksista.

Kuvankaappaus 2014-3-19 kello 21.23.48.pngKuva 1: www.oulunliikenne.fi

 • Kevyen liikenteen kehätieksi suunniteltu reitti katkeaa ikävästi Lämsänjärvelle. Lämsänjärvi-Oritkarin satama väliltä puuttuu yhtenäinen selkeä pyöräilyreitti.

 • Oulunsalo-Maikkula-reitin suoristaminen Kaakkurin kohdalla, tällä hetkellä reitti on erittäin mutkainen ja hankala löytää. Kaakkurin kohdalla reitillä on useita risteyksiä jotka eksyttävät helposti pyöräilijät väärälle reitille. Visuaalinen ohjaavuus, selkeät opasteet kasvukeskuksiin. Kasvukeskusten väliset pääreitit pitäisi merkitä maastoon selkeästi.

 • Oulu-Kempeleen pääreitti tie 847 pitkin. Kaavaan suunniteltu reitti ei palvele Kempeleen suunnan kevyttä liikennettä. Reitti tekee turhan mutkan Oulunsalon suuntaan. Toisaalta on hyvä että reittejä viedään pois vilkkaasti liikennöityjen valtateiden viereltä viihtyisämmille alueille, mutta reitin pituus ei saisi kasvaa.

 • Vaalantien pääreitti kuusamontielle asti turha, reitti voisi suunnata kaupunkia kohti Erkkolansillan kautta, tai tulevaa poikkimaantien siltaa pitkin.

 • Pääreitit eivät kohtaa keskustassa, missä keskustan pääreitit?  Pääreitit tulevat hyvin keskustan läheisyyteen. Pääreitit eivät kohtaa toisiaan, näin ollen sujuva pyöräliikenne keskustan läpi ei ole mahdollista. Esitämme keskustan pääreitiksi Hallitus-Uusikatu-Saaristonkatu-Torikatu neliötä joka kokoaisi kaikki pääreitit yhdeksi kokonaisuudeksi.

 • Ruskontien ylitys Taka-Laanilassa. Kemiran suunnasta tullessa pyörätie tekee 90- asteen mutkan alamäkeen. Tulevaisuudessa reitin voisi vetää suoraan Ruskontien yli kehittäen nopeaa väylää moottoritien vierustaa pitkin.

 • Hiukkavaaran asuma-alueen suunnittelu näyttää heikolta. Pyöräilyn pääreittejä ei juurikaan ole palvelemassa asukkaita. Suuret liikekeskittymät pientaloalueella eivät edistä pyöräilyä. Palvelukeskuksen lähialueet pitäisi rakentaa tiiviimmin suosien kerrostaloja, tai luhti- ja rivitaloja.

 • Toivomme kaupungin jatkossa suunnittelevan suorempia pääreittejä. Kaupungin läpi olisi hyvä saada nopeita useampia asuinalueita palveleva pääreitti, jotka seuraisivat mahdollisesti junaratoja tai pohjantietä.

 • Kiitos kemintien bulevardista, lisää viihtyisyyttä alueella ja rauhoittaa liikennettä. Kaarnatieltä Välivainiolle kulkeva läpikulkuliikenne olisi hyvä katkaista bulevardin rakentamisen yhteydessä.

 • Selosteessa on esitelty kävely ja pyöräily yhtenä kokonaisuutena, tulevaisuudessa kävely ja pyöräily pitäisi erottaa toisistaan. Kävely ja pyöräily ovat erilaisia liikennemuotoja keskenään, vaatien erilaisen tilatarpeen. Kiitos pyöräilyn pääreittien esittelystä yleiskaavassa.

Oulussa 20.3.2014

Markku Eilola-Jokivirta
Puheenjohtaja
Oulun polkupyöräilijät ry