Vaadi parempaa pyöräilyä keskustassa

Jokainen Oulun keskustassa pyöräillyt on varmasti huomannut, että pyöräilyolosuhteet eivät ole keskustaa ympäröivien alueiden tasalla. Keskustassa on nyt myös meneillään suuria rakennushankkeita, jotka muuttavat yleistä katutilaa ja liikennemahdollisuuksia.

Oulun Luonnonsuojeluyhdistys on aloittanut verkkoadressin pyöräilysuunnitelman saamiseksi Oulun keskustan alueelle. Haluamme, että suunnitelma valmistuu kesäksi 2014, jotta asukkailla ja kansalaisjärjestöillä, kuten OUPO, on mahdollisuus keskustella suunnitelmasta ja antaa siitä palautetta.

Allekirjoita adressi osoitteessa http://pyoraoulu.fi/sivut/keskustan-pyorailysuunnitelma

Oulun parhaat pyörätelineet

telineet-anttila
Missä tai kenellä on Oulun parhaat pyörätelineet? OUPO etsii Facebookissa ja Twitterissä taloyhtiöiden ja kauppojen parhaita pyörän paikoitusratkaisuja. Onko teline hyvässä paikassa, pysyykö pyörä hyvin pystyssä ja saako sen helposti lukittua? Lähetä vaikka kuva hyvästä esimerkistä.

Kuvan esimerkki on tietenkin huono.

Muistutus Ranta-Toppilan asemakaavaehdotuksesta

rantatoppila

Muistutus Ranta-Toppilan asemakaavaehdotuksesta
kaavatunnus AAM2104
Dno 4570/2010
PV100172
30.12.2013

Olemme perehtyneet Ranta-Toppilan asemakaavaehdotukseen, erityisesti pyöräilyn näkökulmasta tarkasteltuna.

Selvitysmateriaalissa pyöräily on arvioitu alueella erittäin merkittäväksi liikennemuodoksi. Yleissuunnitelmissa sekä asemakaavaehdotuksessa tämä ei kuitenkaan näy riittävässä määrin. Jätämme asemakaavaehdotuksesta tämän vuoksi seuraavat muistutukset, joihin toivomme myös vastaukset:

1. Asuinkorttelien pyöräpaikoitus

 • Pyörävelvoitepaikkojen määrät ja sekä kaikki pyöräpaikkojen sijainnit puuttuvat.
 • Korjausesitys:
  • Puutteet tulee korjata lisäämällä asemakaavaan seuraava, mm. Etu-Lyötyn Resiina-korttelin asemakaavassa käytetty merkintä (sisätilaan sijoittuville pyöräpaikoille tulee osoittaa erillinen t-rakennusoikeus):
   “POLKUPYÖRIEN SÄILYTYS:
   RAKENNUSLUVAN HAKIJAN ON OSOITETTAVA POLKUPYÖRIEN SÄILYTYSTILAA KORTTELISSA ASUVIA HENKILÖITÄ VARTEN 2 POLKUPYÖRÄPAIKKAA / ASUNTO JA KORTTELISSA TYÖSKENTELEVIÄ HENKILÖITÄ VARTEN 1 POLKUPYÖRÄPAIKKA PALVELU-, LIIKE- JA TOIMISTOTILOJEN 150 KERROSNELIÖMETRIÄ KOHTI. ASUNTOJEN POLKUPYÖRÄPAIKAT ON SIJOITETTAVA SISÄTILOIHIN TAI TOTEUTETTAVA KATOKSELLISINA. SÄILYTYSTILAAN EI KOHDISTU AUTOPAIKKAVELVOITETTA.”
  • Jos pyöräpaikkoja sijoitetaan ulkokatoksiin, muiden kuin AP-tonttien katosten tulee olla lukituilla ovilla varustettuja (ks. liite 1a).

2. Muiden kuin asuinkorttelien, mm. pienvenesataman ja Merikeskuksen pyöräpaikoitus

 • Pyörävelvoitepaikkojen määrät ja sekä kaikki pyöräpaikkojen sijainnit puuttuvat (muutamia Merivirrantien pyöräpaikkoja lukuunottamatta).
 • Korjausesitys:
  • Puutteet tulee korjata osoittamalla asemakaavassa ja yleis- tai toteutussuunnitelmissa mitoitukseen pohjautuvat pyöräpaikkojen sijainnit sekä antaa asuinkorttelien polkupyörien säilytyksestä sovellettu mitoitusohje (Merikeskuksen maksimikävijämäärästä ⅓:n (n. 3000?) voidaan arvioida tarvitsevan pyöräpaikkoja).
  • Suurin osa pyöräpaikoista voidaan toteuttaa kattamattomina, mutta Merikeskuksen pyöräpaikoista 10% tulee toteuttaa katettuina.
  • Pyöräpaikkojen on oltava sellaisia, että pyörän lukitseminen rungosta kiinteään rakenteeseen on mahdollista (ks. liite 1b).

Oulun polkupyöräilijät ry, Oulussa 30.12.2013

pyorakatosLiite 1a: Esimerkki asuinkorttelin ulkokatoksen lukittavista verkkoliukuovista. (Alppitie 12, Oulu)

sheffield-telineLiite 1b:  Yksinkertainen ja edullinen julkisen alueen pyöräteline, joka mahdollistaa varman lukituksen rungosta eikä muodosta jalankulkijoiden läpikululle estettä. Lähde

 

Oikaisuvaatimus

oupo-pyry

Päätös jota oikaisuvaatimus koskee

Aurausohjelma talvikaudelle 2013–2014; Oulu, Ylikiiminki, Kiiminki, Yli-Ii ja Haukipudas Dno OUKA/9917/10.03.01.01/2013

Oikaisuvaatimus

Vaadimme, että aurausohjelmassa on huomioitava Oulun kaupungin suunnitelmien mukaiset kevyen liikenteen pääreitit siten, että kaikki pääreitit siirretään kunnossapitoluokkaan 1.

Perustelut

Ympärivuotisen arkipyöräilyn ja kevyen liikenteen kannalta on erityisen tärkeää, että lumi aurataan pois väyliltä ennen aamun ja iltapäivän liikennehuippua koska ohutkin lumikerros haittaa kevyttä liikennettä huomattavasti enemmän kuin autoliikennettä ja vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Tästä syystä kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito tulisi aina tehdä ylimmässä kunnossapitoluokassa, varsinkin pääreiteillä.

Oulun kaupungin teettämässä kevyen liikenteen verkon kehittämissuunnitelmassa (Plaana, 2011) mainitaan sivulla 27 kohdassa 7.4 seuraavaa:
”Seudulliset ja alueelliset pääreitit ovat kunnossapidossa prioriteetiltaan kaupunginosien paikallisia pääreittejä
tärkeämpiä. Nopean pyöräliikenteen ja työmatkaliikenteen suosiminen vaatii hyvää pinnan laatua
niin kesällä kuin talvella sekä oikeaa hoidon ajoittamista.

Toimenpiteenä esitetään, että nykyinen kevyen liikenteen väylien jako kunnossapitoluokkiin I ja II tarkistetaan
tässä suunnitelmassa määritettyjen pääreittien osalta sitten, että kaikki pääreitit sisällytetään
ylimpään hoitoluokkaan. Mikäli tonttikatu on osa I‐luokan kevyen liikenteen reittiä, hoidetaan katu kuten
ylimmän hoitoluokan kevyen liikenteen väylä.”

Pääreitit on nähtävillä suunnitelmassa sivulla 19 ja 20.

Verratessa kevyen liikenteen pääreittejä aurausohjelman hoitoluokkiin voidaan todeta, että kaikilla kevyen liikenteen pääreiteillä hoitoluokka ei vastaa suunnitelmaa. Esimerkiksi opiskelijoille tärkeä Linnanmaa – Keskusta välinen reitti on osittain kunnossapitoluokassa II.

Oulun polkupyöräilijät ry

Ohessa esimerkkejä auraussuunnitelmista, joissa pyöräilyn pääreitit eivät ole ole saaneet ylintä huoltoluokkaa:

kangaspolku
Kevyen liikenteen väylä Alppilan ja Toivoniemen välillä. Kyseessä on keskeinen osa keskustan ja Linnanmaan välistä pyöräilyreittiä.
Kartan värikoodit: Tumma punainen – I-luokka, ajoväylä, vaalea punainen – I-luokka, kevyen liikenteen väylä; Tumma vihreä – II-luokka, ajoväylä, vaalea vihreä – II-luokka, kevyen liikenteen väylä; Sininen – III-luokka, ajoväylä.

 

ranta-koskelan_tie
Ranta-Koskelan tie katkaisee ylimmän huoltoluokan kevyen liikenteen väylän. Samanlaisia epäjohdonmukaisuuksia on paljon Syynimaan korkeudella.