logo-neliö

Yhdistys

Oulun polkupyöräilijät ry on perustettu syksyllä 2013 kaikkien oululaisten arkipyöräilijöiden yhteisöksi. Yhdityksen tavoite on tukea ja edistää pyöräilyä Oulussa. Kaikki ovat tervetulleita jäseniksi ja mukaan toimintaan.

Arkipyöräilyn tulee olla entistä mielekkäämpää ja toimivampaa. Yksi tärkeimpiä keinoja tämän taivotteemme saavuttamiseksi on tehdä parannusesityksiä olemassa oleviin liikennejärjestelyihin sekä uusiin suunnitelmiin. Esimerkiksi Oulun keskustassa on suuria puutteita niin reitistössä kuin sen rakenteissa ja hoidossa. Ongelmien korjaamisella saadaan parannettua keskustaliikenteen toimivuutta ja turvallisuutta kaikkien liikenteenkäyttäjien kannalta.

Merkittäviä pyöräilyä tukevia tekijöitä ovat myös pyörien säilytys ja pyöräilijän tarvitsemat aputilat liike- ja toimitilojen sekä asuntojen yhteydessä. Yhdistyksemme kokoaa hyviä käytäntöjä ja neuvoja näistä järjestelyistä, jotta ongelmien esiinnostaminen ja niiden ratkaiseminen helpottuu työpaikoilla ja taloyhtiöissä. Montako pinnaa antaisit taloyhtiöllesi pyöräilyjärjestelyistä? Entä työnantajallesi?

Perusteita pyöräilyn lisäämiselle on – kiistattomia etuja muihin liikennemuotoihin nähden ovat mm. edulliset käyttökulut, pyöräilyn terveysvaikutukset ja vähäiset ympäristöhaitat. Näillä on suora positiivinen vaikutus paitsi pyöräilijään, myös mm. sujuvaan liikenteeseen, ympäristön laatuun sekä yhteiskunnan ja työnantajien terveydenhoitokuluihin.

Oulun polkupyöräilijät ry toimii asiantuntevana osapuolena kaupunkilaisten, yritysten, kaupungin luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisissä keskusteluissa. Edunvalvonnan lisäksi tarjoamme jäsenille etuja yhteistyökumppaneilta. Jäsenmaksujen turvin järjestämme myös pieniä tapahtumia, joilla nostetaan esille arkipyöräilyä ja tuetaan hyvällä mielellä pyöräilijää. Yhdistyksen jäsenistö voi mm. osallistua leikkimielisiin kilometrikisoihin ja pyöräilyretkiin.

Haluamme avointa keskustelua arkipyöräilystä ja jäsenistön osallistuminen toiminnan kehittämiseen on tärkeää. Hallituksen kokoukset ovat avoimia jäsenistölle ja perustamme verkkoon keskusteluryhmän.

Yhdistyksen pääsääntöinen viestintäkanava on kotisivu www.oupo.fi. Sivuston blogissa julkaisemme tiedotteita yhdistyksen toiminnasta sekä ajankohtaisista pyöräilyä koskettavista asioista.

Hallituksen jäseniin voi ottaa yhteyttä kotisivujen yhteyslomakkeella.
Yhdistyksellä on lisäksi Facebook-sivu https://www.facebook.com/oulunpolkupyorailijat
sekä Twitter-tili @Oupory