Oupon vuosikokous

Oulun polkupyöräilijät ry:n vuosikokous järjestetään Raatin uimahallin kahviossa 16.4. 2014 klo 18.00.

Asialista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7. kokouksen päättäminen