Matkakeskus-kyselyn tuloksia

Kyselimme joulu-tammikuun aikana oululaisten pyöräilijöiden halukkuudesta säilyttää pyöräänsä Oulun matkakeskuksella (joka saatetaan rakentaa, tai sitten ei).

Liityntäpysäköinnille on kysyntää, kysely ei jätä epäilykselle sijaa. Kokonaista 97 prosenttia olisi halukkaita jättämään pyöränsä asemalle. Kyselymme otos (n = 250) edustaa arkimatkojaan pyörällä hoitavia oululaisia, jotka asuvat alle 10 kilometrin etäisyydellä asemasta.

sailyttaisitko

Vain joka toinen on säilyttänyt pyöräänsä asemalla. Merkittävin este liityntäpysäköinnille on pelko polkupyörän puolesta (54 %), lähes kolme kertaa yleisempi kuin matkatavaroiden määrä (19 %). Pyöränsä puolesta pelkäävistä vain joka viides on säilyttänyt pyöräänsä asemalla.

oletkosailyttanyt

onkovaras

miksiet

Kun 72 prosentilta on joskus varastettu pyörä, se ei liene yllätys.

Jätimme muistutuksen tällä viikolla, ja se on luettavissa tämän linkin takaa. Tiivistettynä muistutuksen sisältö on, että kaavaluonnokseen asetettu liityntäpysäköintipaikkojen määrä on täysin riittämätön ja liiketilojen asiakkaiden lyhytaikainen pyöräpysäköinti puuttuu kokonaan. Liityntäpysäköintipaikkoja vaadimme vähintään 450 kappaletta 70 sijaan ja niiden tulee olla runkolukittavia, säältä suojattuja ja vartioituja tai muuten valvottuja.